اسفار اربعة جلد سوم: استاد امینی‌نژاد


#1

Originally published at: http://vdars.com/course/اسفار-اربعة-جلد-سوم-استاد-امینی‌نژاد/

باسمه تعالی

اسفار اربعة جلد سوم: استاد امینی‌نژاد

این درس در سال جاری در مدرسه سعادت واقع در قم برگزار می شود.

پخش و دانلود 5 جلسه اول:

http://vdars.com/h/file/2769/4-Asfar-J3-ostad-Amininejad-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/file/2769/2-Asfar-J3-ostad-Amininejad-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/file/2769/1-Asfar-J3-ostad-Amininejad-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/file/2769/3-Asfar-J3-ostad-Amininejad-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/file/2769/5-Asfar-J3-ostad-Amininejad-vdars.MP3

تذکر: این درس سال جاری استاد است که به صورت دو هفته یکبار بروز می شود.

 

لینک ثابت دوره: http://vdars.com/?p=2769

لینک ثابت بحث و گفتگو درباره درس در انجمن ویدرس: https://anjoman.vdars.com/t/topic/316