معرفی مدیریت بازرگاني: دکتر اسدالله گنجعلی


#1

Originally published at: http://vdars.com/course/معرفی-مدیریت-بازرگاني-اسدالله-گنجعلی/

باسمه تعالی

از یک‌سو، فعالان کسب‌وکارها و شرکت‌های خصوصی، به دانش و تجربه دانشگاهیان که در حوزه مدیریت بازرگانی تحصیل‌کرده‌اند نیاز دارند. و از سوی دیگر دانشجویانی – خواه فنی و مهندسی خواه دانشجویان مدیریت که قصد انتخاب گرایش دارند- به شناخت رشته مدیریت بازرگانی نیازمند هستند. در این دوره، دکتر گنجعلی پس ارائه توضیحاتی در مورد گرایش‌ها و ضرورت ورود تخصصی دانشجویان مدیریت بازرگانی به یک حوزه کاملاً تخصصی و حرفه‌ای، به تشریح تمایز این رشته و گرایش با سایر رشته‌های مدیریت پرداخته و انواع مسائلی را که این رشته در سطح سازمان و سطح ملی حل‌وفصل می‌کند بیان می‌کند. در ادامه پس از معرفی برخی از شاخه‌های تخصصی مدیریت بازرگانی، استعدادها، توانمندی‌ها و ویژگی‌های لازم برای فعالیت در رشته مدیریت بازرگانی را مختصراً بیان کرده و افق این رشته را در محیط کار و نسبت به سایر رشته‌ها به تصویر می‌کشد.