معرفی مدیریت دولتی و خط‌مشي‌گذاري: دکتر سید مجتبی امامی

خط-مشی-گذاری-عمومی
دکتر-سید-مجتبی-امامی

#1

Originally published at: http://vdars.com/course/مدیریت-دولتی-خط‌مشي‌گذاري-دکتر-امام/

هر ساله هزاران نفر از دانشجویان فنی و مهندسی، رشته مدیریت را برای ادامه تحصیل انتخاب می‌کنند. معرفی رشته مدیریت دولتی و خط‌مشی‌گذاری عمومی برای دانشجویانی که قصد دارند آشنایی اجمالی با این رشته داشته باشند مفید است. در این دوره آموزشی ۵ موضوع زیر دنبال می‌شود:

۱: رشته مدیریت دولتی و جایگاه و اهمیت آن

۲: تمایز بین گرایش‌های مختلف رشته مدیریت

۳: پاسخگویی به مسائل ملی و جهانی از طریق رشته مدیریت دولتی

۴: استعدادها و توانمندی‌های مورد نیاز برای رشته مدیریت دولتی

۵: روش‌های یادگیری رشته مدیریت دولتی