اشارات و تنبیهات: استاد امینی‌نژاد


#1

Originally published at: http://vdars.com/course/اشارات-و-تنبیهات/

باسمه تعالی
توجه: برای بحث و گفتگو درباره اشارات و تنبیهات به انجمن فلسفه و عرفان اسلامی (دسته بندی اشارات) مراجعه فرمایید.

134 فایل صوتی با کیفیت اشارات و تنبیهات

در این دوره فایل‌های صوتی اشارات و تنبیهات به صورت دانلود و مشاهده تکی و همچنین دانلود یکجا به صورت فایل فشرده قرار داده شده است:

نمط اول 22 جلسه

دانلود و شنیدن جلسه اول

دانلود و شنیدن جلسه دوم

دانلود و شنیدن جلسه سوم

نمط دوم 25 جلسه

دانلود و شنیدن جلسه اول

دانلود و شنیدن جلسه دوم

دانلود و شنیدن جلسه سوم

نمط سوم: 39 جلسه

دانلود و شنیدن جلسه اول

دانلود و شنیدن جلسه دوم

دانلود و شنیدن جلسه سوم

نمط چهارم تا هشتم: موجود نیست

نمط نهم: 29 جلسه

دانلود و شنیدن جلسه اول

دانلود و شنیدن جلسه دوم

دانلود و شنیدن جلسه سوم

نمط دهم: 19 جلسه

دانلود و شنیدن جلسه اول

دانلود و شنیدن جلسه دوم

دانلود و شنیدن جلسه سوم

برای مشاهده هر 134 فایل صوتی با کیفیت لطفاً روی لینک سبز رنگ پرداخت سمت راست کلیک فرمائید. پس از آن با ورود مجدد به صفحه دوره و کلیک دوباره روی لینک سبز رنگ (‌نوشته آن بعد از پرداخت می‌شود دوره را شروع کنید) همه فایل‌ها در دسترس شما خواهند بود.