کارگاه نرم افزار محاسبات ریاضی و مهندسی maple


#1

Originally published at: http://vdars.com/course/نرم-افزار-ریاضی-مهندسی-maple-رجبی/

باسمه تعالی

دانلود این نرم افزار به صورت مرسوم با جستجوی دانلود + maple‌ در سایتهای داخلی وجود دارد.

این نرم افزار در عرض نرم افزارهای متلب و زبان برنامه نویسی R قرار دارد و برای همه عزیزانی که به نوعی با ریاضیات سروکار دارند مفید است.