انجمن گفتگوی فلسفه و عرفان اسلامی

باسمه تعالی
در این انجمن به بحث و گفتگو در زمینه فسلفه و عرفان اسلامی پرداخته خواهد شد.

انجمن دانش مدیریت و کسب‌وکار

در این انجمن دانش مدیریت و کسب‌وکار به اشتراک گذاشته می شود

انجمن اینترنت و فضای مجازی

باسمه تعالی در این انجمن تلاش بر این است تا فضای مجازی واینترنت از نظر سطح کلان ( سیاستی) سطح خرد و کاربردهای اینترنت مورد بررسی قرار گیرد.

انجمن روش‌شناسی پژوهش

باسمه تعالی
در این انجمن انواع روش شناسی های پژوهش کمی، کیفی و ترکیبی ( آمیخته) مورد سوال قرار گرفته و مشارکت می شود. این انجمن با هدف مقاله نویسی، پایان نامه نویسی و همچنین نگارش کتاب و پژوهش تشکیل شده است.

انجمن نرم‌افزار و رایانه

باسمه تعالی
رشد و توسعه نرم افزارها بسیار سریع است. در این دسته بندی و انجمن به بررسی نرم افزارهای کاربردی پرداخته می شود.

انجمن حقوق

باسمه تعالی
بحث و تبادل نظر درباره حقوق

موضوعات سایت ویدرس

وب‌سایت ویدرس برای توزیع عدالت آموزشی و عرضه دوره‌ها به تمامی فرهیختگان حوزه و دانشگاه تشکیل شده است. در ذیل این دسته بندی به بررسی موضوعات مرتبط با انجمن و سایت پرداخته می شود.

انجمن آمار

باسمه تعالی
علاوه بر اینکه آمار یکی از دروس اصلی رشته های مختلف است خود به عنوان یک رشته تخصصی امروزه در دانشگاه های دنیا تدریس می شود. این بخش با هدف توسعه دانش آمار و پرسش و پاسخ درباره آن ایجاد شده است.

انجمن اقتصاد

باسمه تعالی
در این دسته بندی درباره موضوعات مختلف اقتصاد گفتگو می شود.

یادداشت‌های فرهیختگان

باسمه تعالی عظم شأنه
در این بخش یادداشت‌ها و نظرات استادان ارجمند حوزه و دانشگاه منتشر می‌شود. طبیعی است پس از تکمیل در موضوعات مرتبط هم جای خواهند گرفت.