انجمن دانش مدیریت و کسب‌وکار   مدیریت دولتی


در رابطه با دسته‌بندی مدیریت دولتی (1)
چالش‌های مدیریت دولتی در ایران (1)
معرفی مدیریت دولتی و خط‌مشي‌گذاري: دکتر سید مجتبی امامی (1)
طرح درس: خط‌مشی‌گذاری عمومی مقطع کارشناسی ارشد (‌دکتر دانایی‌فرد) (1)