انجمن دانش مدیریت و کسب‌وکار   کسب‌وکار


در رابطه با دسته‌بندی کسب‌وکار (1)
معرفی مدیریت بازرگانی: دکتر حاجی‌پور (1)
معرفی مدیریت بازرگاني: دکتر اسدالله گنجعلی (1)